Objectius

Els objectius del projecte PISCIS es poden dividir en objectius generals, en objectius estratègics i en objectius dels projectes d’investigació desenvolupats en el marc de la cohort. Per altra banda, tot i els 20 anys d’investigació sobre el VIH, queden preguntes per respondre per millorar la prevenció i el maneig de l’epidèmia. Aquestes preguntes es refereixen a totes les fases del curs natural i de tractament del VIH i suposen les futures línies de recerca per a PISCIS.

1. Realitzar la vigilància clínic-epidemiològica i longitudinal dels pacients amb diagnòstic de VIH, així com l’avaluació i monitoratge de la resposta a partir de l’estimació dels tres últims passos de la cascada de serveis del VIH a Catalunya.

2. Optimitzar el maneig integral dels pacients visitats en les unitats de VIH dels hospitals de Catalunya i les Illes Balears.

3. Donar resposta a preguntes de caràcter clínic-epidemiològic mitjançant projectes d’investigació desenvolupats en el marc de la cohort.

1. Mantenir una cohort representativa de la població amb VIH que actualment viu a Catalunya i les Illes Balears. Això requereix el reclutament continu de pacients infectats amb VIH que es deriven a les diferents unitats de VIH dels hospitals públics autonòmics.

2. Dur a terme un seguiment sistemàtic amb la recopilació de dades estandarditzades de resultats clínics i de laboratori, integrats al maneig dels pacients per al benefici mutu dels pacients i del projecte de recerca.

3. Mantenir la infraestructura que facilita l’adquisició de dades i l’execució de projectes d’investigació.

4. Mantenir i millorar l’alt nivell d’atenció dels pacients infectats pel VIH a Catalunya i Balears.

5. Mantenir i millorar la qualitat de les dades per tal de mantenir les col·laboracions internacionals de VIH.

1. Identificar temes de recerca actuals que tinguin un disseny adequat, així com identificar col·laboracions externes si així es requereix.

2. Assegurar un procediment d’avaluació ràpida dels projectes d’investigació, permetent el seu desenvolupament i la seva implementació.

3. Difondre els resultats de la recerca tant a la comunitat mèdica, associacions de pacients i societat civil mitjançant el foment de publicacions científiques en revistes internacionals revisades per científics i revisions en revistes mèdiques estatals.