Projectes de recerca

Projectes actuals

Reingrés i mort de Covid-19 després de l’alta hospitalària inicial i impacte de la vacunació de SARS-CoV-2 entre les persones que viuen amb el VIH: un estudi de cohorts dinàmiques de múltiples bases de dades, COVEDVAC.HIV